Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết những cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá giả bị xử phạt như thế nào?