Xuân Bách: 'No nê danh hiệu song Team Flash sẽ không dừng lại'

Gốc
Có được chức vô địch thứ 3 cùng với Team Flash và thứ 4 riêng cá nhân, người đi đường giữa Xuân Bách cho biết AIC 2019 sẽ là mục tiêu lớn tiếp theo của anh.

Việt Hùng - Đại Việt