Xuân Hội tụ

Gốc
Xuân về cũng là dịp đoàn tụ: Đoàn tụ gia đình và cũng là sự hội tụ của văn hóa, của tiềm thức Việt. Những đám cưới Việt ở phương xa, những nét văn hóa Việt ở tận vùng trời Kharkov, trí tuệ Việt ở Canada ... được kể trong "Xuân Hội tụ"

Tin nóng

Tin mới