"Nữ quái" Xuân Hương (ảnh) lúc này tạm thời cho "máu hài" ngơi nghỉ, chuyển sang viết kịch bản những chương trình truyền hình  về phụ nữ, về đất nước quê hương, rất tâm huyết và có duyên.