Xuân Phong hôm nay

Gốc
Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn xã Xuân Phong (Thọ Xuân - Thanh Hóa) có nhiều thay đổi.

Công sở xã Xuân Phong.

Hành trình về đích

Xuân Phong xác định Chương trình XDNTM là nhiệm vụ mới và khó đối với địa phương, tuy nhiên, việc xây dựng thành công NTM trên địa bàn sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do đó, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh và huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo thực hiện XDNTM.

Xã thường xuyên tổ chức giao ban nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn cần tháo gỡ để có biện pháp chỉ đạo sát, đúng. Bên cạnh đó, Xuân Phong đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình XDNTM, các văn bản pháp luật, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và kế hoạch của địa phương thông qua nhiều hình thức như: Trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, hội nghị, băng rôn, khẩu hiệu…

Mặt khác, xã đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng: đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tiêu thoát nước khu dân cư, nhà văn hóa thôn,... Đồng thời, huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để đầu tư xây dựng các công trình cơ bản, với tổng nguồn huy động đạt trên 121,7 tỷ đồng, đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu như bê tông hóa đường liên thôn, liên xã, đường ngõ xóm,…

Cùng với đó, trong những năm qua, Xuân Phong đã chỉ đạo, tuyên truyền người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa máy móc vào đồng ruộng theo hướng cơ giới hóa; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, khả năng chống chịu dịch bệnh, thời tiết tốt, có thị thị trường tiêu thụ vào nuôi trồng, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển, xây dựng các mô hình sản xuất để tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích và tăng thu cho nhân dân như: trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; trồng sen, bưởi Diễn, dừa Xiêm,...

Nỗ lực được đền đáp

Ông Lê Viết Thể, Chủ tịch UBND xã Xuân Phong, cho biết: Xuất phát từ nhận thức thực hiện Chương trình XDNTM là nhiệm vụ quan trọng, góp phần làm thay đổi toàn diện, tích cực bộ mặt nông thôn, xã thường xuyên đánh giá, rà soát thực trạng các tiêu chí, điều chỉnh bổ sung phù hợp theo từng giai đoạn, chú trọng vào các tiêu chí chưa đạt theo khảo sát. Tập trung cho việc phấn đấu thực hiện có trọng điểm, nhất là đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, xây dựng hệ thống giao thông trục đường xã, thôn, trạm y tế...

Thời điểm bắt đầu triển khai XDNTM, Xuân Phong mới đạt 5/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt khoảng 40-50%, chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nhiều vốn mới có khả năng hoặc nâng cấp để đáp ứng mục tiêu đề ra.

Là xã có xuất phát điểm thấp, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập đầu người (năm 2010) mới đạt 9,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16,9%, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 75%, cơ sở vật chất giáo dục chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu. Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phục vụ cho việc đi lại và phục vụ cho sản xuất mới đáp ứng được 40-50% yêu cầu.

Tuy nhiên, thực hiện đồng bồ các giải pháp, đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt trên 32 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,17 %; hệ thống điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư; người dân tham gia BHYT đạt 91,54%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Xuân Phong được công nhân đạt chuẩn NTM năm 2017.

Để giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM, địa phương đã đề ra các giải pháp như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục tiêu XDNTM là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập. Từ đó, nhân dân tin tưởng và tích cực tự giác thực hiện.

Những ngày này, về với Xuân Phong, có thể cảm nhận những bước chuyển mình, sự thay da đổi thịt trên mảnh đất thuần nông. Đi trên những con đường bê tông phẳng lì, xen giữa những cánh đồng bát ngát, xóm làng xanh sạch cùng những ngôi nhà khang trang mọc lên ngày càng nhiều…, tất cả như minh chứng cho cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng được cải thiện, sự vươn lên, đổi mới của vùng quê ấy.

Đó chính là kết quả của Chương trình XDNTM mà cán bộ cùng nhân dân đã nỗ lực phấn đấu.

Đức Sơn