Gian khó là thế nhưng những người lính biên phòng ở đây vẫn chung cảm nhận “đồn là nhà, biên giới là quê hương”.

Trí Dũng