Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xuân về ai nhớ "Trầu này trầu tính trầu tình"

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - "Trầu này trầu tính trầu tình"… Lời hát ý tứ đó chỉ bộc lộ hết nghĩa khi xem các mẹ, các chị bổ cau.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=34078