(VnMedia) - Ngày 7/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định số 1473/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.