Xuất bản cuốn sách V.I. Lênin tuyển tập - tập 1

Gốc
* Khai mạc triển lãm “Sáng mãi Cách mạng Tháng Mười” (HNM) -Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2007), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách V.I. Lênin tuyển tập - tập 1, gồm những tác phẩm viết trong khoảng thời gian từ năm 1894 đến năm 1914.

Tin nóng

Tin mới