Xuất hiện dấu hiệu phục hồi sản xuất

Gốc
Theo trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM (TTGTVL), trong quý 1/2009, trong nhu cầu tuyển dụng 20.882 lao động của 773 doanh nghiệp, có 15.285 lao động tìm việc. 

Tin nóng

Tin mới