Các chuyên gia bảo mật vừa công bố mã tấn công nhằm vào một lỗ hổng nghiêm trọng bên trong Windows, đủ khả năng làm treo cứng tất cả các máy tính dùng hệ điều hành này.