Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xuất hiện vụ tấn công khai thác lỗ hổng Microsoft Word

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Vụ tấn công mới là một tài liệu Word có chứa mã shell (shell code) và malware, nhắm vào một lỗ hổng Microsoft vừa vá hôm 9/10/2007.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8012&t=pcolarticle