(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Hiệp hội Cà phê quốc gia Guan-tê-ma-la (Anacafe), xuất khẩu cà phê của 9 nước Mỹ Latinh gồm Cô-lôm-bi-a, Cốt-xta Ri-ca, En San-va-đo, Guan-tê-ma-la, Hôn-đu-rát, Mê-xi-cô, Ni-ca-ra-gua, Pê-ru và Cộng hòa Đô-mi-ni-ca trong tháng 2 vừa qua đạt 2.398.213 bao (60 kg/bao), giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu của 9 nước Mỹ Latinh giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh tư liệu) Tổng xuất khẩu cà phê của các nước nói trên trong 5 tháng tính từ tháng 10 năm ngoái đã giảm 15,08% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của Anacafe chỉ rõ trong khoảng thời gian 5 tháng đó, nhóm các nước này đã xuất khẩu được 8.841.780 bao (60 kg/bao) so với 10.141.616 bao đã xuất khẩu từ tháng 10/2008- hết tháng 2/2009. Trong niên vụ cà phê trước (từ tháng 10/2008-9/2009), nhóm các nước này đã xuất khẩu được 25.726.827 bao tương đương với 1.543609 tấn Số liệu báo cáo của Anacafe không tính phần xuất khẩu cà phê của Bra-xin, nước sản xuất cà phê nhiều nhất thế giới./.