Xuất khẩu cao su tăng về lượng, giảm về giá

Gốc
(ĐTCK) Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cao su thiên nhiên xuất khẩu trong tháng 7/2013 ước tính đạt 115.000 tấn, trị giá 252 triệu USD, đơn giá bình quân đạt 2.191 USD/tấn.

So với tháng trước, cao su xuất khẩu tăng 38,5% về lượng và tăng 34,2% về trị giá, nhưng giá bình quân giảm 3,1%. So với cùng kỳ năm trước, cao su xuất khẩu trong tháng 7/2013 tăng 17,9% về lượng, nhưng giảm 8,9% về giá trị và giảm đến 48,6% về giá.

Trong 7 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu được 500.225 tấn, trị giá 1,224 tỷ USD, giá bình quân đạt 2.446 USD/tấn.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm 0,1% về lượng, giảm 17,6% về giá trị và giảm 17,5% về giá. So với 7 tháng đầu năm 2011, cao su xuất khẩu tăng 35,4% về lượng, nhưng giảm 23,7% về giá trị và giảm mạnh 43,7% về giá.

Theo tổng hợp của Hiệp hội Cao su Việt Nam, tháng 4 là thời điểm lượng và giá trị cao su thiên nhiên giảm mạnh nhất trong năm, còn từ tháng 4 đến nay, lượng và giá trị cao su thiên nhiên xuất khẩu vẫn tăng đều qua mỗi tháng.

Với việc lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu tăng, giúp kim ngạch xuất khẩu không giảm quá sâu, dù giá cao su thiên nhiên thế giới đang có chiều hướng giảm.

Tin nóng

Tin mới