Hanoinet- Tính từ đầu năm tới ngày 26-9 đã xuất khẩu được 3,435 triệu tấn gạo với kim ngạch 2,092 tỉ đô la Mỹ.