Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xuất khẩu gỗ, phát triển chưa bền vững

Gốc

Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2007 đạt 2,34 tỷ USD, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu bền vững, dễ bị thương tổn bởi tác động bên ngoài.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thuongmai_dautu/2008/1/140639