Xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ tăng trưởng cao, trung bình ở mức 20%/năm. Tám tháng đầu năm 2010, một số mặt hàng như mây tre đan xuất khẩu đạt 135 triệu USD, gốm sứ hơn 200 triệu USD.

Hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Trong năm 2009, xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ đạt gần 900 triệu USD. Tính chung tám tháng đầu năm 2010, một số mặt hàng như mây tre đan xuất khẩu đạt 135 triệu USD, gốm sứ hơn 200 triệu USD... Xuất khẩu tăng trưởng cao, tuy nhiên, hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam vẫn chưa có thị trường ổn định và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các làng nghề khá cao. Thanh Huyền