Theo Hiệp hội Hồ tiêu, Việt Nam hiện là nước xuất khẩu hạt tiêu số một thế giới, chiếm hơn 50% thị phần trên toàn cầu.