Xuất khẩu lao động - cần có cơ chế quản lý hiệu quả

Gốc
QĐND Online - Ngày 3-9, tại Hà Nội, theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội (LĐ-TB-XH) đã báo cáo với Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về "việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng".

Đánh giá bức tranh toàn cảnh của doanh nghiệp xuất khẩu lao động (XKLĐ), bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết, trong tổng số 167 doanh nghiệp XKLĐ, theo đánh giá sơ bộ, chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao, 50% doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trung bình và 20% hoạt động kém hiệu quả do hạn chế về năng lực. Băn khoăn về điều này, bà Trương Ngọc Mai, Trưởng đoàn giám sát phát biểu: dư luận, người dân và Quốc hội đặc biệt quan tâm tới hiện tượng lừa đảo XKLĐ vẫn tiếp diễn. Việc này tập trung vào những doanh nghiệp không có chức năng, thu tiền người dân rồi trốn biệt tăm; doanh nghiệp có chức năng được cấp phép, thẩm định hợp đồng song sang đến nơi thì không đúng như hợp đồng… Nhiều ý kiến trong đoàn giám sát cũng nêu, tình trạng doanh nghiệp kém năng lực quá nhiều. Vì các công ty thường giao cho một công ty con độc lập với công ty chủ quản. Đấy là chưa kể các công ty này lại mở chi nhánh nữa thì lại càng yếu hơn. Bà Ngân cũng thừa nhận, số lượng lao động đưa đi tuy có tăng hàng năm nhưng nhìn chung chất lượng chưa cao nên chưa đáp ứng được các thị trường có thu nhập cao mà người lao động mong muốn; số lao động đi theo hợp đồng nhận thầu, trúng thầu và lao động công nghệ cao còn ít; chất lượng nguồn lao động xuất khẩu vẫn còn thấp; ở một số thị trường đã xảy ra tình trạng lao động vô kỷ luật, đình công trái luật, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lao động Việt Nam và đến việc mở rộng thị trường XKLĐ. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cũng chỉ ra rằng, công tác chỉ đạo, triển khai đối với thị trường vẫn còn bất cập; việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong nước, với cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài khi xử lý những phát sinh của thị trường còn chưa kịp thời. Mặt khác, chưa có nhiều doanh nghiệp XKLĐ thực sự mạnh. Phần lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ, ít đầu tư vốn và nguồn nhân lực nên hoạt động chưa hiệu quả. Một số khác không chú trọng công tác quản lý lao động làm việc ở nước ngoài, chậm phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh đối với người lao động, có trường hợp để kéo dài, gây hậu quả xấu. Báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời tăng cường công tác quản lý người lao động đi là việc ở nước ngoài, góp phần phát triển hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài một cách bền vững. Theo bà Ngân, công tác quản lý hoạt động tuyển chọn lao động tại một số địa phương chưa chặt chẽ, vẫn còn hiện tượng các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài lừa đảo, thu tiền bất chính của người lao động. Về hoạt động của Quỹ hỗ trợ XKLĐ, một thành viên khác của đoàn giám sát nêu vấn đề: Quỹ hỗ trợ XKLĐ tồn dư mấy năm nay sao vẫn chưa chi được? Các doanh nghiệp cũng kêu gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai XKLĐ hoặc giải quyết chế độ cho người lao động về nước song thủ tục quá phức tạp. Hiện có một số doanh nghiệp đề nghị bỏ khoản thu từ doanh nghiệp cho Quỹ vì Quỹ hoạt động không hiệu quả. Hồng Anh

Tin nóng

Tin mới