Xuất khẩu nông sản của Mỹ dự báo đạt kỷ lục 157 tỷ USD

Gốc
Do nhu cầu xuất khẩu hạt có dầu và ngũ cốc tăng mạnh, dự báo xuất khẩu nông sản của Mỹ trong năm nay có thể đạt kỷ lục như trên.
0:00 / 0:00
0:00

Xuất khẩu đậu tương của Mỹ dự báo đạt kỷ lục 27,4 tỷ USD. Ảnh: TL.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), ngày 18/2/2021, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra dự báo, giá trị xuất khẩu nông sản của Mỹ trong năm tài chính 2021 đạt mức kỷ lục 157 tỷ USD, tăng 5 tỷ USD so với dự báo tháng 11/2020.

USDA cho biết mức tăng này là do dự báo xuất khẩu hạt có dầu và ngũ cốc cao hơn. Cụ thể, năm tài chính 2021, xuất khẩu đậu tương được dự báo ở mức kỷ lục 27,4 tỷ USD, cao hơn 1,1 tỷ USD so với dự báo tháng 11/2020, do nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và giá đậu tương cao hơn. Trong năm tài chính 2020, giá trị xuất khẩu đậu tương của Mỹ đạt 17,87 tỷ USD.

Giá trị xuất khẩu ngô của Mỹ trong năm tài chính 2021 được dự báo là 14 tỷ USD, tăng 800 triệu USD so với dự báo tháng 11/2020 và so với 8,21 tỷ USD đạt được trong năm tài chính 2020. Trong trường hợp xuất khẩu ngô cho năm tài chính 2021, USDA cho biết giá trị đơn vị cao hơn nhiều bù đắp khối lượng thấp hơn một chút khi so sánh với dự báo tháng 11/2020.

Giá trị xuất khẩu lúa mì của Mỹ trong năm tài chính 2021 được dự báo là 6,9 tỷ USD, so với 6,2 tỷ USD theo dự báo của tháng 11/2020 và so với 6,25 tỷ USD đạt được trong năm tài chính 2020.

Giá trị nhập khẩu nông sản của Mỹ trong năm tài chính 2021 được dự báo là 137,5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với dự báo của tháng 11/2020 và so với mức 133,22 tỷ USD trong năm tài chính 2020.

Như vậy, trong năm tài chính 2021, dự báo Mỹ xuất siêu nông sản với giá trị xuất siêu là 19,5 tỷ USD.

Sơn Trang

Nguồn Nông Nghiệp https://nongnghiep.vn/xuat-khau-nong-san-cua-my-du-bao-dat-ky-luc-157-ty-usd-d284508.html