Xuất khẩu rau củ tại cửa khẩu Lao Bảo trong 10 ngày đầu tháng 09/07 tăng mạnh

Gốc
Trong khi kim ngạch xuất khẩu rau củ của cả nước ta trong 10 ngày đầu tháng 09/07 giảm tới 24,2% thì tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) kim ngạch xuất khẩu rau củ lại tăng mạnh, cụ thể tăng 68,6%, tương đương với trên 350.000 USD.

Tin nóng

Tin mới