Xuất khẩu sang Indonesia phải có giấy chứng nhận VSATTP

Gốc
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia ra quy định về việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong xuất nhập khẩu thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật.

Theo đó, kể từ ngày 19/11/2009, các lô hàng thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật xuất khẩu sang Indonesia từ các nước chưa được công nhận tương đương về hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm với Indonesia, trong đó có Việt Nam, phải kèm theo giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận phân tích do cơ quan có thẩm quyền cấp và tờ khai thông tin về sản phẩm do nhà sản xuất tự kê khai. Trước yêu cầu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao cho các trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho rau, quả tươi xuất khẩu đi Indonesia. Lưu Vân

Tin nóng

Tin mới