Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ được phép xuất khẩu than chất lượng thấp qua cảng Vạn Gia với số lượng không vượt quá 3 triệu tấn/năm và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc quản lý nguồn than xuất khẩu. Đây là nội dung chính trong Quy chế xuất khẩu than chất lượng thấp qua cảng Vạn Gia (Quảng Ninh) do Bộ Công thương vừa ban hành.