Xuất khẩu than giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm

Gốc
(NDH) Tiêu thụ than của Việt Nam giảm trong tháng 2 khi tiêu thụ nội địa tăng nhẹ, không đủ để bù đắp mức giảm mạnh của xuất khẩu.

Theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 2 của Bộ Công thương, tiêu thụ than của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) trong tháng ước đạt 2,78 triệu tấn, giảm 9,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, than xuất khẩu đạt 0,87 triệu tấn, giảm 31,19% so với cùng kỳ, trong khi than tiêu thụ nội địa đạt 1,91 triệu tấn, tăng 5,52%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng lượng than tiêu thụ ước đạt 5,86 triệu tấn, giảm 9,45% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, than xuất khẩu đạt 1,44 triệu tấn, giảm 31,72%, còn than tiêu thụ nội địa đạt 4,42 triệu tấn, tăng 1,31% so với cùng kỳ.

Về sản xuất, báo cáo cho thấy Vinacomin đào được 19,42 nghìn mét lò mới trong tháng 2, tăng 5,69% so với tháng 1 và tăng 20,10% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 2 tháng đầu năm, mét lò đào mới ước đạt 37,79 nghìn mét, giảm 12,05% so với cùng kỳ.

Khối lượng bóc đất đá tháng 2 ước đạt 14,59 triệu m3, tăng 31,48% so với cùng kỳ, đưa khối lượng 2 tháng đầu năm lên 28,82 triệu m3, tăng 8,61% so với cùng kỳ.

Sản lượng than sạch trong tháng 2 ước đạt 3.166,5 nghìn tấn, tăng 0,6% so với tháng 1 và tăng 16,8% so với tháng 2/2013. Tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng than sạch ước đạt 6.312,7 nghìn tấn, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Trung Nghĩa - Người Đồng Hành

Tin nóng

Tin mới