TP - Ngày 26/7, Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau (Casep) cho biết, trong 5 năm qua, tổng sản lượng chế biến hàng xuất khẩu tại Cà Mau đạt 507.574 tấn, với tổng kim ngạch xuất khẩu được hơn 5,470 tỷ USD, chiếm hơn 16% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.

Ông Ngô Văn Nga, Chủ tịch Casep cho biết, thủy sản chế biến của Cà Mau xuất khẩu tại 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng gấp đôi thị trường xuất khẩu so với đầu năm 2010.

Các thành viên Casep phấn đấu đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,65 tỷ USD, đưa Cà Mau là tỉnh có kim ngạch xuất khẩu thủy sản cao nhất cả nước.