Xuất khẩu Trung Quốc có tháng giảm thứ năm liên tiếp, gia tăng áp lực cho chính phủ trong vấn đề kích cầu nội địa nhằm cứu vớt tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.