Xuất nhập khẩu: 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt 20 tỷ USD

Gốc
Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 15/8/2017 lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện hai nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch 20 tỷ USD trở lên.

Xuất nhập khẩu: 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt 20 tỷ USD - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sau gần 8 tháng đầu năm 2017 có 2 nhóm hàng nhập khẩu lập được dấu mốc này là máy móc thiết bị và nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Với tổng kim ngạch hai nhóm này đạt 43,184 tỷ USD chiếm gần 34,2% tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu cả nước.

Trong đó, máy móc thiết bị đạt 22,603 tỷ USD, tăng 5,81 tỷ USD và tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất cả nước. Đứng vị trí thứ 2 là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 20,581 tỷ USD, tăng 4,276 tỷ USD.

Thị trường nhập khẩu lớn nhất của hai nhóm này là Hàn Quốc, khi máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,152 tỷ USD, chiếm gần 37,3% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Trong khi đó, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 6,964 tỷ USD, chiếm thị phần 32,8%.

Cùng với Hàn Quốc, thì Trung Quốc và Nhật Bản cũng là những thị trường lớn nhập khẩu máy móc thiết bị và máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam. Trong đó, kim ngạch nhập máy móc thiết bị từ Trung Quốc đạt 6,255 tỷ USD, chiếm gần 29,5%; nhập máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,816 tỷ USD, chiếm gần 20%. Thị trường Nhật Bản, kim ngạch nhập máy móc thiết bị đạt 2,493 tỷ USD, chiếm 11,7% và kim ngạch nhập máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,62 tỷ USD, chiếm hơn 8,4%.

Tính chung, đến hết ngày 15/8/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 126,38 tỷ USD, tăng 22,9% (tương ứng tăng gần 23,52tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 7/2017, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 8/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Kim loại thường khác tăng 24,7%, tương ứng tăng 50 triệu USD; sắt thép các loại tăng 13,2%, tương ứng tăng 46 triệu USD; đậu tương tăng 87,5%, tương ứng tăng 27 triệu USD... Ở chiều ngược lại, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 7,8%, tương ứng giảm 116 triệu USD; vải các loại giảm 16,8%, tương ứng giảm 85 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 9,6%, tương ứng giảm 65 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,3%, tương ứng giảm 62 triệu USD...

Trong khi đó, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 123,94 tỷ USD, tăng 18,8% (tương ứng tăng hơn 19,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 7/2017, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 8/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 6,6%, tương ứng tăng 105 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 77,3%, tương ứng tăng 18 triệu USD; cao su tăng 9,7%, tương ứng tăng 11%... Ở chiều ngược lại, giầy dép các loại giảm 14,4%, tương ứng giảm 102 triệu USD; sắt thép các loại giảm 52,3%, tương ứng giảm 97 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 8,8%, tương ứng giảm 96 triệu USD; hàng dệt may giảm 7,3%, tương ứng giảm 93 triệu USD; hàng thủy sản giảm 13,8%, tương ứng giảm 60 triệu USD...

Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 250,32 tỷ USD, tăng 20,8% (tương ứng tăng hơn 43,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa nửa đầu tháng 8/2017 thâm hụt 3 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8/2017 thâm hụt gần 2,45 tỷ USD, bằng 2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, tính đến hết ngày 15/8/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 163,1 tỷ USD, chiếm 65,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 22,7%, tương ứng tăng gần 30,18 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 8/2017 thặng dư 996 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/8/2017 gần 11,24 tỷ USD.

Bảo Bảo

Tin nóng

Tin mới