2 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các mặt hàng thiết bị tin học đạt 592,4 triệu USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2007.