Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn bị phạt 70 triệu đồng

Gốc
SSN đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật .

Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn bị phạt 70 triệu đồng - Ảnh 1

Ngày 12/9/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (mã SSN - UPCoM), địa chỉ: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, SSN bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật .

Cụ thể, SSN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2015; thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường số 22/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/8/2015 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; ...

Được biết, 6 tháng đầu năm 2017, SSN đạt hơn 38,25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 23% so với năm 2016.

Bình An

Tin nóng

Tin mới