Xuất thô - nhập tinh, vòng luẩn quẩn đã được cảnh báo

Hanoinet - Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV), đến năm 2012, Việt Nam bắt đầu thiếu than và phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=72476