Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xúc tiến thương mại ở người ngoài: Còn hạn chế vì… thiếu thông tin

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNMO)- Đại diện Thương vụ VN tại Mỹ, ông Ngô Văn Thoan cho biết: "Dù đã cố gắng lắm rồi nhưng hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) tại thị trường ngoài nước vẫn chưa thực sự hiệu quả do chưa có quy trình phối hợp XTTM giữa trong nước và các cơ quan Thương vụ. Tham tán và DN cùng thiếu thông tin của nhau!"…

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/159539