Xứng đáng là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phát huy lợi thế từ tiềm lực và vị thế mới của đất nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến 'nguy' thành 'cơ', tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ đối ngoại; phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại hội nghị.

Ngày 14/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu.

Hội nghị được tổ chức nhằm tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những kinh nghiệm đúc rút được trong thực tiễn triển khai công tác thời gian qua, những mặt còn tồn tại, hạn chế và đặc biệt là phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp trong năm 2022 và những năm tới.

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19, với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp đã tiếp tục điều chỉnh phương thức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân và đạt được một số kết quả nổi bật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết, trong năm 2021, các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam toàn diện trên các mảng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Điều đó cho thấy được sự chủ động, linh hoạt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc đổi mới và thích ứng với tình hình mới, thể hiện từ việc đổi mới về phương thức hoạt động, linh hoạt điều chỉnh trong trọng tâm công tác, trong đó chú trọng công tác nâng cao năng lực chuyên môn, tổ chức, trong đó xác định cụm thi đua trong Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các thành viên. Đây là hình thức phù hợp và tạo được sự gắn kết giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các liên hiệp địa phương. Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho rằng, trong năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tiếp tục thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc...

Khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao thành tích của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong năm 2021, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam ra quốc tế. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh trong tình hình mới hiện nay, vai trò nghiên cứu và tham mưu của đối ngoại nhân dân rất quan trọng. Tới đây, nên có hình thức gắn kết giữa 3 kênh: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao nhà nước và Đối ngoại nhân dân để chia sẻ thông tin, chia sẻ nhận định cũng như có sự phối hợp với nhau. Đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phục vụ ưu tiên cho phục hồi kinh tế và phòng chống dịch bệnh, tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ các nước.

 Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hành động, cả về nội dung và phương thức hoạt động để củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài và xây dựng và phát triển Liên hiệp ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nêu rõ: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, đổi mới mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả công tác theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Củng cố hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từ trung ương đến địa phương, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả, vừa tăng cường gắn kết, vừa nâng cao tính chủ động của các tổ chức thành viên. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, hiệu quả vận động phi chính phủ nước ngoài, chuyển đổi số; khuyến khích ý tưởng sáng tạo, huy động lực lượng trong toàn hệ thống; nâng cao hiệu quả phối hợp bên trong hệ thống và với các cơ quan trong hệ thống chính trị, rà soát, xây dựng các quy chế phối hợp thực chất, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với nhiều hình thức như đào tạo theo lớp, khóa chuyên sâu; kết hợp với tự học và đào tạo tại chỗ, bảo đảm thích ứng được về nhịp độ và khối lượng công việc. Ngoài ra, củng cố cơ quan thường trực ở trung ương và địa phương; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tri thức của tổ chức; đội ngũ thư ký thường trực cho các Hội; hình thành giá trị văn hóa chung của hệ thống Liên hiệp.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp sẽ phát huy lợi thế từ tiềm lực và vị thế mới của đất nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến “nguy" thành “cơ”, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ đối ngoại, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân - một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại./.

Khánh Linh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/xung-dang-la-luc-luong-nong-cot-cua-doi-ngoai-nhan-dan-602132.html