TTO - Ở Hàn Quốc, có nhiều yếu tố khiến các cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa như không chung thủy, ốm đau, khó khăn về tài chính… Tuy nhiên, xung đột gia đình là nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng mất kiên nhẫn nhanh nhất.