Sau pha truy cản thô bạo của Martin Taylor (Birmingham), Eduardo da Silva (Arsenal) đã bị gãy xương mác và trật mắt cá khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo Arsenal, Eduardo có thể hồi phục hoàn toàn sức khỏe trong năm nay...