“XXX” - Không chỉ mỗi con gái là “mất mát”

Hanoinet - Chữ X thứ 3 không chỉ ảnh hưởng, gây “mất mát” đến con gái như nhiều người vẫn tưởng. Để bảo vệ cho người ta và cho chính mình, tốt nhất là không có “XXX” khi bạn chưa thực sự trưởng thành, teens nhé!

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=69729