Đồng chí Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN của Quốc hội: Quân hàm của QNCN thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ

QĐND - Ngày 8-10-2015, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng (QNCN-CN, VCQP) theo Tờ trình số 471/TTr-CP của Chính phủ.

Về cấp bậc quân hàm của QNCN, đa số ý kiến Ủy ban QP-AN của Quốc hội thấy rằng, cấp bậc quân hàm của QNCN được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu công tác phục vụ, bảo đảm chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân; quân hàm của QNCN thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vinh dự, trách nhiệm của quân nhân, đồng thời là yếu tố để xây dựng hệ thống chính sách phù hợp theo cấp bậc quân hàm. Việc quy định hệ thống quân hàm của QNCN cần bảo đảm các tiêu chí: Thứ nhất, kế thừa các quy định hợp lý của pháp luật hiện hành đã được thực hiện ổn định, không gây xáo trộn về tổ chức, biên chế của quân đội, đặc biệt là các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai, phù hợp với vị trí, vai trò của QNCN là “bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu”. Thứ ba, bảo đảm sự tương quan giữa quân hàm của QNCN với cấp bậc hàm của sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong Công an nhân dân. Thứ tư, bảo đảm quan hệ giữa sĩ quan được quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đối với QNCN là đối tượng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ huy trong từng cơ quan, đơn vị quân đội. Thứ năm, phù hợp với định hướng công tác cán bộ, lựa chọn những người có trình độ cao để được đào tạo, bồi dưỡng trở thành sĩ quan.

Y kien dai bieu Quoc hoi - Anh 1

Ảnh minh họa: QĐND.VN

Thực tế từ tháng 3-2007, hệ thống cấp bậc quân hàm QNCN được quy định từ Chuẩn úy QNCN đến Thượng tá QNCN. Tuy nhiên, từ năm 2010, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh thang, bảng lương của QNCN có trình độ sơ cấp, trung cấp từ 2 nhóm thành 1 nhóm và quy định lương khởi điểm của sơ cấp có hệ số là 3,20, lương khởi điểm của trung cấp có hệ số là 3,50 và quy định phiên cấp bậc quân hàm Thiếu úy QNCN. Để bảo đảm tương thích với hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, rút ngắn thời gian để được thăng cấp bậc quân hàm cao nhất, đặc biệt đối với QNCN có trình độ sơ cấp, nhằm động viên đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, theo đó việc quy định bỏ cấp bậc quân hàm Chuẩn úy QNCN là phù hợp. Đối với những người có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ là QNCN, từ trước tới nay, Bộ Quốc phòng đã ưu tiên tuyển dụng, bổ sung vào đội ngũ cán bộ quân đội và phong quân hàm theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (hiện nay không có QNCN có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ). Do đó, đa số ý kiến UBQPAN tán thành như dự thảo Luật QNCN-CN, VCQP mà Chính phủ trình.

NHẤT NGÔN (ghi)

Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh (đoàn Đắc Nông): Cần có cơ quan chuyên cung cấp thông tin thị trường lao động

Hiện nay, tỉnh nào cũng có số sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm tương đối nhiều.

Xu thế đi thi đại học vẫn rất đông, trong khi số trường nghề ngày càng giảm vì ít người học. Do yêu cầu không tăng biên chế, thậm chí là tinh giản biên chế, khối hành chính Nhà nước tuyển ngày càng ít người với yêu cầu ngày càng cao. Bởi vậy, sinh viên ra trường sẽ phải chuyển hướng tìm việc ở các doanh nghiệp. Sinh viên học khối xã hội như văn hóa, nghệ thuật thì vào doanh nghiệp làm việc làm sao được? Đó là nguyên nhân dẫn tới mất cân đối cung-cầu trên thị trường lao động.

Hiện nay, thông tin về thị trường lao động chưa phổ biến, nên người dân chưa nắm được sự mất cân bằng về cung-cầu trên thị trường lao động. Bởi vậy, cần phải có một cơ quan chuyên làm việc cung cấp thông tin về thị trường lao động một cách chính xác, thường xuyên để người dân theo dõi, hướng nghiệp cho con em tốt hơn và cũng để cơ quan nhà nước đặt ra chính sách tốt hơn trong điều tiết cung-cầu lao động, tránh chuyện học rồi mà không sử dụng, gây lãng phí và gây hiệu ứng xã hội không tốt.

THÙY DƯƠNG (ghi)

Đại biểu Danh Út (Kiên Giang): Nông thôn mới chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu ban đầu

Kết quả báo cáo cho thấy, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, cả nước đã có 9 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 1.132 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Con số này rất đáng mừng, nhưng cũng có vấn đề đặt ra là việc đầu tư xây dựng nông thôn mới ở những xã nghèo, huyện nghèo chưa đạt yêu cầu.

Thực tế, có địa phương vì muốn hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nên tập trung đầu tư nguồn lực cho các huyện, các xã có điều kiện khá giả để “sau khi thành công thì rút kinh nghiệm triển khai cho các huyện, xã khác”. Vì thế, nhiều xã nghèo, huyện nghèo “nhưng không được đầu tư một xu nào”, trong khi ngân sách đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới rất lớn và mục tiêu ban đầu là phát triển nông thôn mới ở vùng sâu, vùng xa.

Báo cáo của Chính phủ cần nêu rõ, trong số các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao nhiêu huyện, bao nhiêu xã là huyện nghèo, xã nghèo.

THÙY LÂM (ghi)