Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI

Gốc
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp 8, Quốc hội khóa 14, các đại biểu đã được nghe Chính phủ báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm không chỉ của các đại biểu Quốc hội trong nghị trường mà còn được đông đảo cử tri cả nước theo dõi

Nguồn Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam: http://quochoitv.vn/videos/y-kien-cu-tri/2019/10/y-kien-dai-bieu-va-cu-tri-ve-bao-cao-kinh-te-xa- hoi/277439