Ý kiến tham gia diễn đàn "Làm ở đâu"

Gốc
Trong trang "Việc Làm" số ra ngày thứ 3 (ngày 25.3) đã có mở diễn đàn để lắng nghe ý kiến từ nhiều phía chung quanh vấn đề "chọn việc".

Tin nóng

Tin mới