Chúng tôi là người dân, vì quá bức xúc về dự kiến thu phí phương tiện giao thông mà xin có vài ý kiến như sau: