Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ý kiến xung quanh về Luật đấu thầu

Bên lề Quốc hội, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi Luật Đấu thầu lần này là hết sức cần thiết, tuy nhiên cần bổ sung các tiêu chí về chỉ định thầu để chọn những nhà thầu cho các công trình trọng điểm quốc gia.