Ý nghĩa dãy số mới trên giấy khai sinh của trẻ

Gốc
Giấy khai sinh có dãy số mới so với mẫu cũ. Vậy ý nghĩa của nó là gì?

VTC14