Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Y tế Việt Nam 2007: Những bước tiến vững chắc

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Năm 2007, Ngành y tế Việt Nam trải qua nhiều sự kiện cũng như những biến cố lớn. Nhưng Ngành y tế Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn để vươn đến mục tiêu cao đẹp: chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=40378