Ý tứ

Hanoinet - Vợ tôi mất đã lâu, con cái nay trưởng thành đã ra ở riêng nơi khác nên tôi vẫn sống một mình. Bà Hương, vợ liệt sỹ, 56 tuổi ở cùng phố với tôi.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=27243