Bạn nghĩ sao về sự kết hợp giữa Bạch Tuyết và chàng thợ săn, Peter Pan và cái bóng của mình, hay bộ xương di động... chắc chắn sẽ thú vị lắm nhé.

Y tuong hoa trang an tuong mua Halloween - Anh 1

Y tuong hoa trang an tuong mua Halloween - Anh 2

Y tuong hoa trang an tuong mua Halloween - Anh 3

Y tuong hoa trang an tuong mua Halloween - Anh 4

Y tuong hoa trang an tuong mua Halloween - Anh 5

Y tuong hoa trang an tuong mua Halloween - Anh 6

Y tuong hoa trang an tuong mua Halloween - Anh 7

Y tuong hoa trang an tuong mua Halloween - Anh 8

Y tuong hoa trang an tuong mua Halloween - Anh 9

Xem tiếp

Ốc Sên