(CafeF) – Ban giám đốc của Yahoo thừa hiểu Yahoo là tâm huyết của giám đốc điều hành Jerry Yang, cho nên việc quyết định bán Yahoo rất khó khăn với ông.