Yahoo lại “cự tuyệt” Microsoft

Gốc
Theo tổng giám đốc điều hành (CEO) Jerry Yang của Yahoo, đe dọa bắt đầu cuộc chiến không thân thiện của Microsoft là “phản tác dụng” và “giá cổ phiếu Microsoft giảm khiến giá trị của giá chào mua cũng giảm theo”.

Tin nóng

Tin mới