Yahoo! Mash không phải là người thừa kế Yahoo! 360

Gốc
Thời gian vừa qua, nhiều phương tiện thông tin đưa tin rằng với việc cung cấp dịch vụ Yahoo! Mash, Yahoo đang có ý định đóng cửa Yahoo! 360 để chuyển qua dịch vụ Mash.

Tin nóng

Tin mới