Sau 7 tháng nắm giữ cương vị Giám đốc điều hành, vị đồng sáng lập Jerry Yang đã đi đến quyết định đuổi việc thêm hàng trăm nhân viên, nhằm giúp gã khổng lồ Internet sớm phục hồi phong độ.