Tổng giám đốc Yahoo Jerry Yang ngày 7.2 đã gửi một thông điệp cho các nhân viên của công ty, đảm bảo rằng sẽ làm mọi cách để tránh việc tập đoàn Microsoft nắm quyền kiểm soát Yahoo.