Yên Bái cần phát huy hơn nữa lợi thế của địa phương

Gốc
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Yên Bái cần tiếp tục phát huy lợi thế về địa lý, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, du lịch, thủy điện, vùng nguyên liệu (gỗ, cây dược liệu) để phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, khai khoáng, chế biến nông lâm sản, dịch vụ thương mại nhanh và bền vững.

Một góc thành phố Yên Bái

Yên Bái là tỉnh vùng cao, khó khăn với 30 dân tộc thiểu số chiếm 54% dân số và điểm xuất phát thấp nhưng vẫn có bước tăng trưởng cao (bình quân giai đoạn 2011-2013 đạt 11%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; GDP bình quân đầu người tăng khá; thu ngân sách nhà nước đạt vượt kế hoạch; kết cấu hạ tầng trọng yếu được quan tâm đầu tư; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học cao (98,7%); tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (3,5%-4% /năm).

Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là một tỉnh nghèo; đời sống nhân dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu và lạc hậu; quy mô nền kinh tế nhỏ; cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy sản còn cao (32,9%); GDP bình quân đầu người thấp so với bình quân chung của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo cao (21%); chất lượng nguồn lao động thấp.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Yên Bái cần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Rà soát các quy hoạch của tỉnh để đảm bảo phù hợp với các quy hoạch chung của vùng, ngành; huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời tiếp tục phát huy lợi thế về địa lý, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, du lịch, thủy điện, vùng nguyên liệu (gỗ, cây dược liệu) để phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, khai khoáng, chế biến nông lâm sản, dịch vụ thương mại nhanh và bền vững, gắn với cơ sở công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, quản lý, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản có hiệu quả, không xuất khẩu nguyên liệu thô, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và kết cấu hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn quốc, bởi đây chính là biện pháp để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

Tỉnh Yên Bái cũng cần huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng khó khăn, ổn định và cải thiện đời sống cho nhân dân.

Phan Hiển

Tin nóng

Tin mới